3460

מדידה של נקודות בקרה G2 בשטחי אש בנגב
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 15/10/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/12/2009