3454

מתן שירותי עדכון מפות גושי רישום
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 01/10/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/11/2009