3402

קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט כתיבת הנחיות לעריכה ממוחשבת של תכניות מרחביות לצורכי רישום שכבתי תלת-ממדי של זכויות במקרקעין - "קדסטר תלת-ממדי"
סטטוס מכרז: סגור