3394

מדידות מעקב גיאודינמי בנקודות 1G
סטטוס מכרז: סגור