ע/336

פיתוח ותיאום הפיתוח של מרכז מידע מקרקעין (קדסטר, טופוגרפיה, וגיאודזיה) - "מערכת טופוקד"
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 22/11/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30/12/2010