פנייה מספר וע/3-2019: בקשה לקבלת מידע – RFI, לפיתוח אתר הנדל"ן הממשלתי

בקשה לקבלת מידע – RFI, לפיתוח אתר הנדל"ן הממשלתי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 13/06/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 04/07/2019