מכרז 25/2019: בקשה לקבלת מידע - RFI - יום חשיפה טכנולוגי

בקשה לקבלת מידע - RFI - יום חשיפה טכנולוגי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 30/12/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 21/01/2020