מכרז פומבי מס' 223/19 לאספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל

אספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 04/02/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 04/03/2019