מכרז מספר 221/18 - מכרז פומבי לאספקת שירותים לניהול פעילות ועדות בין-משרדיות

מכרז פומבי לאספקת שירותים לניהול פעילות ועדות בין-משרדיות
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 29/03/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 14/05/2018