מכרז מספר 219/15 - מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול לפעילות הוועדה הבין משרדית למערכות מידע גאוגרפי

מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול לפעילות הוועדה הבין משרדית למערכות מידע גאוגרפי
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 21/12/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11/02/2016