מכרז פומבי מס' 218/15 - בקשה לקבלת הצעות לרכישת מכשירי RTK + מכשירי תחנה כוללת (T.S)

בקשה לקבלת הצעות לרכישת מכשירי RTK + מכשירי תחנה כוללת (T.S)
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 03/12/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30/12/2015