209/13

​​

בקשה לקבלת הצעות לרכישת מאזנת דיגיטלית
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 31/10/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 21/11/2013