203/12

​​

בקשה לקבלת הצעות לרכישת ציוד מדידה גיאודטי וקבלת שירותים נילווים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 29/11/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 19/12/2012