וע-1/2019 - פנייה לקבלת הצעות לשירותי צילום אווירי מולטי ספקטראלי, אורתופוטו ונתוני גבהים בכיסוי ארצי

​​

פנייה לקבלת הצעות לשירותי צילום אווירי מולטי ספקטראלי, אורתופוטו ונתוני גבהים בכיסוי ארצי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 07/01/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 13/02/2019