פנייה לקבלת הצעות לביצוע עבודת ביקורת פנים (מכרז סגור מס' ס-6/2017)

​​

פנייה לקבלת הצעות לביצוע עבודת ביקורת פנים
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 11/05/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/06/2017