מכרז 3726/2016 - שכירת שירותים לביצוע ניקוד ותעתוק שמות

 שכירת שירותים לביצוע ניקוד ותעתוק שמות

​​שכירת שירותים לביצוע ניקוד ותעתוק שמות בין השפות עברית, לטינית וערבית לשמות גאוגרפיים, רחובות ומוסדות הנמצאים בבסיס הנתונים של המרכז למיפוי ישראל.

סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 08/09/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/10/2016