מכרז מספר 220/2015 - מכרז פומבי להקמה ותפעול מרכז תמיכה מקצועית

מכרז פומבי להקמה ותפעול מרכז תמיכה מקצועית
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 07/12/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 14/01/2016