ס/ 11/2

פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות מו"פ, כולל הצעות למחקר על שם אביאל רון, ז"ל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 11/09/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26/10/2014