ס/1/2014

קול קורא לעדכון והרחבת מאגר יועצים והמומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי,הגאו אינפורמציה, הפוטוגרמטריה וענפיהם השונים -של המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 01/05/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 19/05/2014