מכרז מס' וע 2/2019 בקשה לקבלת הצעות לפיתוח אתר הנדל"ן

בקשה לקבלת הצעות לפיתוח אתר הנדל"ן
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 24/10/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/12/2019