מכרז פומבי מס' וע/ 2-2018: רכישת נתוני מיפוי כתשתית מחקר ופיתוח לרכבים אוטונומיים

רכישת נתוני מיפוי כתשתית מחקר ופיתוח לרכבים אוטונומיים

​​

סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 06/08/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/10/2018