פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות מו"פ, כולל הצעות למחקר על שם אביאל רון, ז"ל - פניה ס/1/2015

פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות מו"פ, כולל הצעות למחקר על שם אביאל רון, ז"ל
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 14/12/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28/01/2016