מכרז פומבי מס' 226/19 לאספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל

אספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 14/05/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 22/06/2020