מכרז פומבי מס' 224/19 - לאספקת שירותי אבטחה עבור המרכז למיפוי ישראל

אספקת שירותי אבטחה עבור המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 07/02/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 04/03/2019