193/11

הזמנה לקבלת הצעות מחיר לאספקת סרטי צילום אווירי, חומרים לפיתוח ולהדפסת סרטי צילום, נייר וחומרים למעבדת הצילום ולבית הדפוס
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 10/10/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 27/11/2011