222/18 - קול קורא להגשת בקשות להרשמה כמפיץ מורשה של מידע דיגיטלי במרכז למיפוי ישראל

קול קורא להגשת בקשות להרשמה כמפיץ מורשה של מידע דיגיטלי במרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 08/10/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018