184/10

​​

הזמנה למתן הצעות לאספקת מערכות פוטוגרמטריות, ציוד נלווה ושירותים מקצועיים נלווים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 27/12/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/01/2011