182/10

הצעות לרכישת ציוד מדידה גיאודטי וקבלת שירותים נלווים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 27/10/2010
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17/11/2010