170/09

רכישת מערכת DGPS
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 03/12/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 22/12/2009