168/09

בקשה לקבלת הצעות לרכישת ציוד מדידה גיאודטי וקבלת שירותים נילווים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 18/10/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26/11/2009