13_204

​​

ביצוע עבודות דפוס שונות למרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 22/07/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18/08/2013