1/2013/0

קול קורא לעדכון והרחבת מאגר היועצים והמומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה, הפוטוגרמטריה וענפיהם השונים של המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 15/07/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/08/2013