192/11

הצעות לרכישת מערכות מדידה גאודטיות (מאזנת,מערכתRTK,מערכת TS ) וציוד נלווה וכן הזמנה להרשם כמציע ברשימת מציעים למכרז סגור לאספקת ציוד מדידה לפי תקנה 16 לתקנות חובת המכרזים.
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 22/08/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/09/2011