מכרז מס' ס /2/ 2014 - פניה לקבלת הצעות לפיתוח ערכות הדרכה ולביצוע הדרכה בתחום הקדסטר בישראל

פניה לקבלת הצעות לפיתוח ערכות הדרכה ולביצוע הדרכה בתחום הקדסטר בישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 30/10/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 04/12/2014