09_164

בקשה לקבלת הצעות למתן שרותים של הפעלת מזנון לעובדים ושרותים נלווים
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 27/04/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/05/2009