151/07

רכישה ו/או פינוי של מכונות דפוס מהמרכז למיפוי ישראל ופרוק והרכבה של מכונת חיתוך בבית הדפוס של המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור