03/11

​פנייה לציבור החוקרים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה והפוטוגרמטריה לקבלת הצעות מו"פ עבור המרכז למיפוי ישראל
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 22/09/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17/11/2011