רשימת פרטי תחנות הקבע

​​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​מערך תחנות הקבע - דרגה G0​
​Reciever ​ ​​ ​Antenna​
​​Elevation​ ​
​ ​IG-2005/2015
​EII.height
​ ​​ Longtitude ​​​​ ​Latitude
​Name ​
Type​​BPA DOME​Type​(Northing (X (Easting (YS​M​​D​S​​M​​D​​
0​LEIS​LEIAT504 ​37.913​624088.355​162789.564​55.671​23.92196​36​34​28.5694​42​31​ALON
0​SCIS​TRM59800.00 ​204.614​742718.779​202456.453​225.046​22.74061​1​​3544.34472​46​32​BSHM​​
​​0​LEISLEIAT504​ ​17.127​710505.891​189919.643​36.589​24.66755​53​​3417.71472​29​32​CSAR​
0​SNOW​ASH700936D_M ​13.803​611226.189​237264.417​31.81​31.45309​23​35​35.52167​35​31​DRAG
0​LEIS​LEIAT504 ​377.026​-549543.574​235150.074​360.809-​7.76393​22​35​12.89059​2​31​DSEA​
0​SCIS​​LEIAT504GG ​13.061​380214.295​191935.984​29.521​14.16064​55​34​33.40506​30​​29ELAT​
0​SNOW​ASH701945C_M​801560.402​273564.949​2091.712​7.61239​​47​3529.91133​18​33​HRMN
0​SNOW​ASH701945B_M ​770.21​630942.777​219268.264​790.336​8.82783​12​35​16.1518​46​31​JSLM
0​SNOW​​ASH701945C_M ​82.492​769747.624​213908.447​103.385​42.20941​8​35​22.13649​1​​33KABR​
0​LEIS​LEIAT504GG​324.779​766792.425​264676.444​346.966​17.82108​41​35​42.8861859​​32KATZ​
0​ SNOWASH701945D_M ​479.519​587405.794​187330.859​498.041​0.21067​52​34​41.02297​22​31​KLHV​
0​LEISLEIAT504​787473.211​272157.337​1086.456​10.25732​46​35​52.9328​10​33​KROM​​
0​NONE​LEIAT504GG ​570914.0472​​131761.7793​104.725​2.60825​​1734​35.302622​1331​KSLM
0​LEIS​LEIAT504 ​395.04​706232.136​239877.273​415.607​17.80514​25​35​59.71458​26​​32MRAV​
0​LEIS​LEIAT504GG ​532874.653​144779.629​274.0707​24.52452​25​34​3.5398​53​30​NIZN
0​LEIS​LEIAT504 ​440.061​438847.725​203214.583​457.522​9.74826​2​35​18.30529​2​30​NRIF​
0​SNOW​ASH700936E​390.433​743100.721​231354.811​411.674​53.20519​19​35​56.98397​46​32​NZRT​​
0.003​SNOWASH701945B_​M ​868.431​500909.74​177133.913​886.814​47.30188​45​34​51.37893​​3530​RAMO
0​JVDM​JAVRINGANT_DM​4.934​-502603.637​217491.906​12.078​2.22021​11​35​49.07064​36​30​SPIR
0​SCIS​TRM29659.00 ​39.785​663937.127​179463.564​58.341​51.2294​46​​344.78448​4​32​TELA​
0​LEIS​LEIAT504 ​693.777​667832.69​219950.24​714.412​34.81369​12​35​13.79964​6​32​​ ​YOSH
0 LEIS LEIAT504 ​498.061​544537.211​193078.333​​516.062​41.76497​​55​​3429​.64817​ ​59 30​ YRCM​​

קובץ STA למשתמשי תוכנות מדעיות​​

עדכני ליום 04.02.2019