מפרט קליטה בנט"ל

הנחיות לקליטת מידע מרחבי ומידע מהותי עבור בנט"ל גרסה 3.1​