דו"ח כיול המצלמה האווירית של מפ"י

תאריך:
25/11/2014
ג' כסלו תשע"ה