ערכת התנסות בבנט"ל

קישור שכבות הבנט"ל ל MXD
1. ערכת ההתנסות של זכרון יעקב, המופיעה מטה, מכילה:
1.1. קובץ MXD בגרסה ARCGIS9.3: BANTAL…
1.2. קובץ GDB בגרסה ARCGIS9.3: BANTAL…
1.3. מבנה הבנט"ל גרסה 3.0
1.4. מודל נתוני הבנט"​​​​​ל
2. העתקת הנתונים לתיקייה מקומית
3. יש לקשר את השכבות השונות דרך ה ArcCatalog
3.1. סימון ה-MXD - מקש ימני - set data sources - בחירת כל השכבות - replace - ניתוב למיקום של ה GDB -לחיצה על OK​