תוכנת SrvCheck

​המרכז למיפוי ישראל לא ישא בכל אחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל, שיגרמו למשתמש עקב הורדת/שימוש התוכנה/קובץ.
התוכנה מאפשרת למודדים לבדוק קבצי קדסטר​​ ולהתאים אותם לדרישות של פורמט SRV לפני שהם נמסרים למפ"י לאישור.