תוכנת CreateGeneral

המרכז למיפוי ישראל לא ישא בכל אחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל, שיגרמו למשתמש עקב הורדת/שימוש התוכנה/קובץ.
תוכנת CreateGeneral מיועדת למודדים המכינים קבצי SRV להגשה למפ"י, לצורך הגשת תוכנית לצרכי רישום או גוש הסדר לביקורת.
קובץ זה מכיל מידע כללי וספציפי​ על החומר המועבר בקבצי ה- srv הנלווים אליו (parcels.srv, lines.srv, points.srv, tables.srv ).
להלן שתי גרסאות של התוכנה המותאמות למערכות ההפעלה Windows 2000 ו-Windows XP.
בחר במערכת ההפעלה שברשותך והורד את שלושת הקבצים הקשורים אליה לתיקיה אחת במחשב שלך ע"י לחיצה על כפתור עכבר ימני ובחירה ב-Save target as. לאחר מכן הפעל את קובץ setup.exe