מפות נלוות להנחיות המנהל


מפה להיתר בניה
מפה להיתר בניה.JPG 
על פי הנחיה 9/2014: הכנת מפת מדידה להיתר בניה
מפה לפני סימון
מפה לפני סימון א.JPG
על פי הנחיה 8/2015: מדידות ללווי של פרוייקטי בניה
הורדת תבנית
מפה לאחר סימון
מפה לאחר סימון ב.JPG
על פי הנחיה 8/2015: מדידות ללווי של פרוייקטי בניה
הורדת תבנית
מפה לבקרת ביצוע לפני יציקת בטון
מפה לבקרת ביצוע לפני יציקת בטון ג.JPG
על פי הנחיה 8/2015: מדידות ללווי של פרוייקטי בניה
הורדת תבנית
מפת קומת מסד
מפת קומת מסד ד.JPG
על פי הנחיה 8/2015: מדידות ללווי של פרוייקטי בניה
הורדת תבנית
מפת עדות
מפת עדות ה.JPG
על פי הנחיה 8/2015: מדידות ללווי של פרוייקטי בניה
הורדת תבנית​​
מפת גוש מוקדמת, ארעית וסופית​
מוקדמות40.jpg​​
הורדת תבנית
תשריט לתיקון הסדר לפי סעיף 97(ב)​​

97.JPG​​


הורדת תבנית
תשריט לתיקון הסדר לפי פסק דין
תשריט לתיקון הסדר לפי פסק דין.JPG
​הורדת תבנית
תת"ג בשטח מוסדר​ או רשום
picc.jpg
​הורדת תבנית
תת"ג לגוש בהסדר​
תתג לגוש בהסדר.JPG

​​הורדת תבנית
הצגה גאוגרפית של נתוני המרשם​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
​תצ"ר בשטח מוסדר
picc1.jpg
​הורדת תבנית
תצ"ר בשטח לא מוסדר​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
חלוקה מפורטת​​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
מפת רקע לתשריט בית משותף​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
תשריט נלווה להסכם שיתוף​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
תשריט נלווה להסכם חכירה​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
תשריט זיקת הנאה​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
תשריט הפקעה - טיוטה לציבור
​​tmuna1.jpg

הורדת תבנית
מפת שיווק או מפת משתכן​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
​מפת מדידה לתכנון - טיוטה לציבור
tmn2.jpg

הורדת תבנית
תשריט חלוקה - חלופה עם מפה אחת​

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך
תשריט חלוקה - חלופה​ עם 2 מפות

​הורדת תבנית- יפורסם בהמשך