הנחיות ותקנים בתוקף של המרכז למיפוי ישראל

​​

הנחיית המנהל ד11. ביקורת תצ''ר ותת''ג​

הנחיית המנהל 5/2018. בנייה ואבטחה של נקודות בקרה ברמות S ו- H

הנחיית המנהל 5/2018. נספח ד' - תבנית לדף תיאור נקודת בקרה​

תקן 3/2018. ביצוע של פרויקט צילום אווירי בכיסוי ארצי

הנחיית המנהל 3/2017. מסירת מידע למודדים מגושים שבתהליכי הסדר

הנחיית המנהל 3/2017. מסירת מידע למודדים מגושים שבתהליכי הסדר. נספח א

הנחיית המנהל 5/2016. הנחיית המנהל למדידת נקודות בקרה בשיטות גיאודזיה לוויינית​

הנחיית המנהל 8/2015. מדידות הנדסיות ללווי של פרוייקטי בניה

תקן 7/2015. מדידת נכסים לצרכי ארנונה

הנחיית המנהל 5/2015. בקרת איכות למפה טופוגרפית

הנחיית המנהל 5/2015. נספח ב' - טופס לווי בקרת איכות חיצונית​

הנחיית המנהל 1/2015. קביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי

הנחיית המנהל 1/2015. קביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי. נספחים

הנחיית המנהל 9/2014. הכנת מפת מדידה להיתר בניה

הנחיית המנהל 8/2014. הקמה, אישור, תחזוקה וניהול של רשת תחנות קבע פרטית

הנחיית המנהל 6/2014. שחזור גבולות של חלקות רשומות

הנחיית המנהל 6/2014. שחזור גבולות של חלקות רשומות. תבנית לפרשה טכנית

הנחיית המנהל 3/2014. עדכון מדידה בתצ''ר

הנחיית המנהל 3/2014. עדכון מדידה בתצ''ר. נספח א

הנחיית המנהל 2/2014. הארכת תוקפה של תצ''ר

הנחיית המנהל 2/2014. הארכת תוקפה של תצ''ר. נספח א

הנחיית המנהל 3/2013. הקלה בסימון נקודות גבול

הנחיית המנהל 2/2013. קביעת ערכי נקודות גבול, והקלה בשחזורן בחלקות חצויות

הנחיית המנהל 1/2013. סיווג נקודות גבול

הנחיות המנהל התקפות משנת 1998 ועד שנת 2012​​