טפסים

 שם  סוג קישור  הערות
 אישור על קבלת מתאמן

להורדה

 

 דין וחשבון על התאמנות

להורדה

 

 הודעה על גמר התאמנות

להורדה

 

 אישור התאמנות

להורדה

 

 בקשה להתאמנות

להורדה

 

אישור המודד - טופס 1 מעודכן

להורדה

 

 הרשמה למערך תחנות הקבע

​מקוון​

 

 בקשה לפתיחת תיק ייזום הסדר קרקעות

מקוון

 

 בקשה לפתיחת תיק ביקורת אגד תצ"ר

מקוון​

כניסה למודדים בעלי כרטיס חכם בלבד. לתמיכה בנושא עבודה עם הטופס יש לפנות למייל hanit@mapi.gov.il.
לחץ לקישור הנחיות להגשה מקוונת של תצ"ר לביקורת.
לחץ לקישור הנפקת מספרי אליפסה לפרויקט דרך האזור האישי בטופוקד.
לחץ לקישור המדריך להנפקת מספרי אליפסה לפרוייקט.
לחץ לקישור​ טופס בקשה לפתיחת תיק לביקורת תצ"ר או תת"ג ​

 אישור הרשאת משתמש לשימוש בטופס תכנית לצרכי רישום

מקוון

 

 

טופס אישור הרשאת משתמש לטופס  תיק ביקורת אגד תצ"ר למודדים בעלי כרטיס חכם
מדריך למילוי טופס בקשת הרשאה לשימוש בטופס תצ"ר

בקשה לתיקון גבול ושטח עפ"י סעיף 97ב' לפקודת הסדר זכויות במקרקעין  מקוון לתמיכה בנושא הגשת בקשות לתיקונים ולהסבר על מילוי הטופס, יש לפנות למייל marom@mapi.gov.il ובטלפון: 03-6231929
טופס בקשה לקבלת נתונים / שירותים של מפ"י לצרכי מחקר, לימוד והדרכה להורדה  
טופס פניה לפורום קדסטר​מקוון

פניה לדיון בפורום בעניין: בעיות מורכבות, הצעות וכו' הקשורות בקדסטר
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל​שמעון ברזני באמצעות דוא"ל Shimon@mapi.gov.il    ​

טופס הזמנת שירות מפה מותאמת אישיתלהורדה​​
טופס הגשת אגד תת"גים​מקוון​כניסה למודדים בעלי כרטיס חכם בלבד. לתמיכה בנושא עבודה עם הטופס יש לפנות למייל hanit@mapi.gov.il.
לחץ לקישור הנחיות להגשה מקוונת של תצ"ר/תת"ג לביקורת.
לחץ לקישור הנפקת מספרי אליפסה/תת"ג לפרויקט דרך האזור האישי בטופוקד. המספר הנו עבור תת"ג או תצ"ר.
לחץ לקישור המדריך להנפקת מספרי אליפסה/תת"ג לפרויקט.
לשאלות מקצועיות יש לפנות לד"ר מיכאל קלבנוב מנהל אגף קמ"ק באמצעות מייל  klebanov@mapi.gov.il
טופס להגשת תלונות על מודדים מוסמ​כים​מקוון​לעזרה ומידע נוסף ניתן לפנות לכתובת דוא"ל: achifa@mapi.gov.il או לטלפון 03-6231928​
​טופס תאור התקדמות המתאמן בעבודתו, בהתאם לתוספת השניה בתקנות המודדים (מקצוע מדידה) תשמ"ב - 1982להורדה
בקשה לקבלת נתונים מגוש שבתהליך הסדר​
מקוון​
בקשה לבדיקה ואישור​ של כשירות תחנה כוללתמקוון​
הקלה בסימון נקודות גבולמקוון​​​
​מדריך להגשת פרויקט קדסטר לביקורת באמצעות מערכת טופוקד​להורדה