מילון מונחים

 • פוטוגרמטריה

  שיטת מדידה ומיפוי מתצלומים או מתמונות ספרתיות.

  ​​

  קרא עוד
 • פוטוגרמטריה אנליטית

  פוטוגרמטריה המבוססת על שיחזור אנליטי של המציאות מתצלומים.

 • פוטוגרמטריה ספרתית

  פוטוגרמטריה המבוססת על שיחזור אנליטי של המציאות מתצלומים סרוקים, או מתמונות ספרתיות, המאפשרת תהליכי מדידה ועיבוד אוטומטיים.

 • מודל פוטוגרמטרי

  דגם תלת-ממדי של שטח המתקבל בעזרת זוג תצלומים חופים: החלק ההופה (משותף) בין 60%-80% משמש כמודל תלת מימדי סטריאוסקופי.

 • רצף תצ"א

  סדרה של שני תצ"א מעלה המקושרים ביניהם בנק' מעבר משותפות.

 • תצלומי אוויר (תצ"א)

  ייעשו במצלמה פוטוגרמטרית בעלת אורך מוקד מזערי של 150 מילימטרים.

 • תיחום תצ"א

  השלכה גרפית של גבולות התצ"א על מערכת קואורדינטות.

 • גאודזיה לוויינית

  שימוש בשיטות ובטכניקות מדידה באמצעות לוויינים להשגת נתונים ותוצאות גאודטיות.

 • גאודזיה מסורתית

  שימוש בשיטות ובטכניקות מדידה קרקעיות להשגת נתונים ותוצאות גאודטיות.

 • היטל

  שיטת מעבר ממרחב למישור.

 • היטל גאודטי

  שיטת מעבר מפני האליפסואיד אל פני מערכת ישרת זווית במישור.

 • ממ"ג

  מערכת מידע גאוגרפי - (Geographic Information System – GIS )

  מערכת מידע גאוגרפי - (Geographic Information System – GIS ) - מערכת ממוחשבת המכילה מידע מכל סוג שהוא, ובה כל פריט מידע קשור למיקומו הגאוגרפי באמצעות קואורדינטות. המערכת הנוכחית היא רב-שכבתית מבוססת עשר שכבות נושאיות.​

  קרא עוד
 • GPS

  (Global Positioning System) - מערכת לוויינים המיועדת לביצוע ניווט והגדרת מיקום גאודטי.

 • מדידות GPS

  שיטת גאודזיה לוויינית, המבוססת על השימוש בלווייני GPS .

 • מפה וקטורית

  מפה ספרתית ובה כל פרט מאופיין על ידי קואורדינטות מישוריות או מרחביות.

 • מפה טופוגרפית

  מפה ערוכה, בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית, התבליט והתשתית הגאודטית בשטח קרקע, בגבולות אותה מפה.

  מפה טופוגרפית תכלול פרטים אלה: מבנים קבועים וארעיים בעלי יסודות, דרכים סלולות ובלתי סלולות, מסילות ברזל, גשרים וגשרונים, קירות תומכים, מצוקים, שטחי כריה, חציבה או חפירה, מקווי מים, נחלי איתן ונחלי אכזב, מעיינות ובארות, עמודי חשמל וטלפון, שוחות בקרה מסוגים שונים, עצים וגדרות קבועים מסוגים שונים וכיוצא באלה.
  מפות טופוגרפיות יוכנו בד"כ באחד או יותר מקני מידה אלה: 1:10,000, 1:5,000, 1:2,500, 1:2,000, 1:1,250, 1:1,000, 1:625, 1:500, 1:250, 1:100.

  קרא עוד
 • מפה מצבית

  מפה טופוגרפית ללא תבליט.​

 • מפה ספרתית

  כל מוצר ספרתי שהופק ממפה מודפסת או משורטטת, או ממדידות קרקעיות או פוטוגרמטריות, שנשמר בקובץ מחשב, בצורה של מפה וקטורית או מפת רסטר.​

 • פיקסל

  האלמנט הקטן ביותר בתמונת רסטר.

 • אורתופוטו

  תמונת רסטר מיושרת של המציאות, בה כל פיקסל מוזז לפי כללי ההיטל האורתוגונלי.​

 • מפּתַצלום

  מפה טופוגרפית מצבית, או מפת רקע המשורטטת או מודפסת על רקע אורתופוטו.​

 • מפת רסטר

  תמונת רסטר של מפה.​

  ​​

  קרא עוד
 • טריאנגולציה אווירית

  שיטה לקביעת נקודות בקרה לביסוס המיפוי באמצעים פוטוגרמטריים.​

  ​​

  קרא עוד
 • נקודת בקרה אופקית

  נקודת בקרה שחושבו לה קואורדינטות ברשת ישראל התקפה

  ​​

  קרא עוד
 • נקודת בקרה אנכית

  נקודת בקרה שחושב לה גובה אליפסואידלי או גובה אורתומטרי

  ​​​

  קרא עוד
 • קו גובה

  קו המחבר נקודות בעלות אותו גובה

 • רווח אנכי

  הפרש הגובה בין שני קווי גובה עוקבים במפה.​

 • גאואיד

  משטח שווה-פטנציאל העובר בגובה פני הים הממוצעים​

  ​​

  קרא עוד
 • אליפסואיד

  גוף גאומטרי הנוצר מסיבוב אליפסה סביב צירה ומשמש כמשטח ייחוס גאודטי של כדור הארץ​

  ​​

  קרא עוד
 • דאטום

  משטח שווה פוטנציאל העובר בגובה שהוגדר כגובה ממוצע של פני הים.

  ​​

  קרא עוד
 • רשת ישראל הישנה

  רשת קואורדינאטות מישורית ישרת זווית, המבוססת על היטל גאודטי קסיני – סולדנר ועל אליפסואיד קלארק 1880 מותאם;​

  ​​

  קרא עוד
 • רשת ישראל החדשה

  רשת קואורדינטות מישורית ישרת זווית המבוססת על היטל גאודטי מרקטור רוחבי ועל אליפסואיד (Geodetic Reference System) GRS80 ואם לא נאמר אחרת, אינה מבוססת על מערך התחנות הקבועות;​

 • DEM

  (Digital Elevation Model) - דגם גבהים ספרתי של השטח.​

 • תבליט

  תיאור צורת פני הקרקע באמצעות מערכת קווי גובה או נקודות גובה וסימנים מוסכמים נוספים לפי הענין.​

 • LIDAR

  (Light Detection and Ranging) - שיטת דיגום שטח ספרתית מבוססת סריקת קרן לייזר ואיסוף נתוני ההחזרה לכדי "ענן" נק' x,y,z דיגיטלי.​

  ​​

  קרא עוד
 • קדסטר מבוסס קואורדינאטות

  שיטת רישום זכויות במקרקעין המבוססת על הגדרה חד-חד ערכית של מיקום נקודות המפנה בגבולות החלוקה באמצעות הקואורדינאטות ברשת ישראל התקפה בעלות סיווג 1 (הגבוה ביותר) והמנוהלת באמצעות מערכת מידע גיאוגרפי – בנק"ל (בסיס נתונים קדסטרי לאומי).​

  ​​

  קרא עוד
 • בנק"ל

  בסיס נתונים קדסטרי לאומי - בסיס נתונים קדסטרי ספרתי הכולל, בין היתר, קואורדינאטות של נקודות גבול וסיווגיהן וקואורדינאטות של נקודות גבול בסיווג 1 (הגבוה ביותר), המהוות אסמכתא למיקומיהן של נקודות המפנה בגבולות החלוקה.​

  ​​

  קרא עוד
 • איזון גאומטרי

  קביעה של הפרשי גובה במאזנת.​

 • איזון טריגונומטרי

  קביעה של הפרשי גובה באמצעות מדידה של זוויות אנכיות ומרחקים.​

  ​​

  קרא עוד
 • בקרת איכות

  סדרה של פעולות ביקורת המתבצעות במהלך או בסיום המדידות או המיפוי.​

  ​​

  קרא עוד
 • גובה אורתומטרי

  גובה שהוגדר ביחס לפני הגאואיד.​

  ​​

  קרא עוד
 • גובה אליפסואידי

  גובה שהוגדר ביחס לפני האליפסואיד.​

  ​​

  קרא עוד
 • גוש רישום

  שטח מוגדר מתוך מקרקעי ישוב, המכיל חלקה או חלקות והמהווה יחידה למדידה ולרישום.​

  ​​​

  קרא עוד
 • גיליון שדה

  גיליון שעליו מתווים במרכז למיפוי ישראל את פרטי המדידה שבהסדר המקרקעין, לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ"ט-1969.​

  ​​

  קרא עוד
 • DTM

  (Digital Terrain Model) - דגם ספרתי מלא של השטח, הכולל DEM וקווי אי-רציפות טופוגרפיים.​

  ​​

  קרא עוד
 • דאטום גבהים אורתומטרי

  משטח ייחוס, למעשה מקביל לגיאואיד, שעליו הכריז המנהל כגובה אפס של רשת הבקרה האנכית.​

  ​​

  קרא עוד
 • המרכז למיפוי ישראל

  יחידת סמך ממשלתית הכפופה לשר הבינוי והשיכון ומהווה רגולטור בנושאי מיפוי ומדידות.

  ​​​

  קרא עוד
 • העקב

  העתק של תווית המדידה המקורית על גבי חומר שקוף.​

 • חוק התכנון והבניה

  חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.​

 • כיול

  קביעת דיוקם של מכשירי מדידה או שיטות מדידה על ידי השוואתם לגדלים שנקבעו באופן מדויק יותר.​

  ​​

  קרא עוד
 • לולאת איזון

  מהלך מדידה של הפרשי גובה בלולאה סגורה המורכבת מכמה קווי איזון.​

  ​​

  קרא עוד
 • מדידה

  סדרת פעולות המבוצעות לצורך: קביעת המיקום במרחב של נקודות בקרה, פרטי תבליט או תכסית וגבולות, חישוב גאודטי, הכנת מפה טופוגרפית, מפה להיתר בנייה, מפת עדות, מפה מצבית, מַפַּתַצלום, מפה לצורך הסדר זכויות קניין, תכנית לצורכי רישום, ותשריט לתיעוד גבולות, עדכון מפה כאמור, איסוף נתונים למערכת מידע גאוגרפי הנדסית, וכן סימון או התוויה של נקודות גבול ועצמים הנדסיים מתוכננים​

  ​​

  קרא עוד
 • מודד בעל רישיון (מוסמך)

  פירושו מודד שקיבל רשיון עפ"י פקודת המדידות 1929​ ותקנות המודדים (מקצוע המדידה), תשמ"ב-1982.

 • מודל פוטוגרמטרי

  זוג תצלומים, פילם או תצלומים ספרתיים, חופפים שחושבו להם ערכי ההרכנה היחסיים ביניהם בעת הצילום, וניתן באמצעות חיתוך קרניים למדוד את מיקומם המרחבי היחסי של פרטי התבליט והתכסית;​

 • מספרת/ דיגיטייזר

  מכשיר לביצוע סיפרות (דיגיטציה).​

  ​​

  קרא עוד
 • איזון גאומטרי

   קביעת הפרש גובה אורתומטרי בין שתי נקודות באמצעות מאזנת​

  ​​

  קרא עוד
 • מפת חלוקה

  מפת חלוקת קרקע שלא לצורכי רישום.

 • מפת ממ"ג

  מפה ספרתית המותאמת לדרישות של מערכות מידע גאוגרפיות.​

 • מפת רקע

  מפה טופוגרפית המשמשת רקע לתכנית מתאר מקומית או לתכנית מפורטת, או לתכנית שיכון ציבורי לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד-1964 (חוק רישום שיכונים ציבוריים).​

  ​​​​

  קרא עוד
 • מצלמה מטרית

  מצלמה שהפרמטרים הפנימיים שלה, כגון אורך מוקד, נקודה ראשית ועיוותי העדשה, ידועים, יציבים וניתנים לתיקון.​

  ​​

  קרא עוד
 • מצלמה פוטוגרמטרית

  מצלמה שהפרמטרים הפנימיים שלה, כגון אורך מוקד, נקודה ראשית ועיוותי העדשה, ידועים, יציבים וניתנים לתיקון.​

  ​​

  קרא עוד
 • מקרקעין מוסדרים

  כהגדרתם בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (חוק המקרקעין).​

 • נקודת בקרה

  נקודת בקרה אופקית או נקודת בקרה אנכית.​ בעלי ערכים (קואורדינטות וגובה) ידועים ומסווגים. 

  ​​

  קרא עוד
 • נקודת גבול

  נקודה בגבול חלקה, המגדירה אותו.​

  ​​

  קרא עוד
 • נקודת גובה

  נקודה שגובהה רשום במפה.​

  ​​

  קרא עוד
 • נקודת מוצא

  נקודת בקרה שרשת בקרה מתבססת עליה ודרגתה גבוהה מדרגת רשת זו.​

  ​​

  קרא עוד
 • נקודת עזר

  נקודה מדודה על קו מדידה ראשי שאינו צלע של רשת בקרה אופקית, או נקודה מדודה על צלע של רשת בקרה אופקית או נקודת צלעון עזר.​

  ​​

  קרא עוד
 • סורק

  מכשיר לביצוע סריקה.​

 • סריג

  רשת תאים המוגדרים ברווחים שווים לאורך ולרוחב (לא זהים).​​

  ​​

  קרא עוד
 • סריקה

  הפיכת מוצר גרפי לתמונת רסטר ממוחשבת.​

 • עדכון מפה ספרתית

  צירוף מידע למפה ספרתית קיימת, הנוגע לשינויים בשטח, ושרמת דיוקו מתאימה לדיוק המפה.​

  ​​

  קרא עוד
 • פוליגון

  קווים רצופים התוחמים שטח.​ ​​​

  ​​

  קרא עוד
 • פני הים

  פני הים הממוצעים שנמדדו ונקבעו ע"י המרכז למיפוי ישראל.

  ​​

  קרא עוד
 • פנקס

  פנקס המתנהל לפי חוק המקרקעין, ובו מפורטים נתוני המרשם.​

  ​​

  קרא עוד
 • פנקס שדה

  פנקס או אמצעי ספרתי המשמש לרישום מדידות הקרקע לצורך הכנת מפה טופוגרפית או תכנית לצורכי רישום.​

  ​​

  קרא עוד
 • ציפוף רשת בקרה

  הגדלת מספר נקודות בקרה ליחידת שטח.​

 • צלעון

  מדידה רציפה ועוקבת של כיוונים ומרחקים בין שתי נקודות בקרה או יותר. 

 • צלעון עזר

  צלעון למדידה במקום שאינו מאפשר עמידה בקריטריונים של רשת הבקרה האופקית.​

  ​​

  קרא עוד
 • קו איזון

  מהלך מדידה של הפרש גובה בין שתי נקודות צומת המורכב מכמה קטעי איזון.​

  ​​

  קרא עוד
 • קו מדידה

  קו מדידה בין שתי נקודות עזר, או בין נקודת עזר לנקודת בקרה אופקית, או בין שתי נקודות בקרה אופקית.​

  ​​

  קרא עוד
 • קטע איזון

  קו בין שתי נקודות בקרה אופקית או בין שתי נקודות עזר או בין נקודת בקרה אופקית לנקודת עזר.​

  ​​

  קרא עוד
 • רישום ראשון

  כהגדרתו בחוק המקרקעין.​ רישום זכויות במקרקעין בפעם הראשונה בפנקס רישום שטרות.

  ​​

  קרא עוד
 • רשת בקרה אופקית

  מערכת מדודה ומחושבת של נקודות בקרה אופקית שנמדדה וחושבה באחת מן השיטות האלה: מדידות GPS , טריאנגולציה, טרילטרציה, צלעונים, שילוב בין השיטות האמורות או ב כל שיטה אחרת שאישר המנהל.​

 • רשת בקרה אנכית

  מערכת מדודה ומחושבת של נקודות בקרה אנכית, שנמדדה בשיטת האיזון הגאומטרי או הטריגונומטרי או במדידות GPS .​

  ​​

  קרא עוד
 • תכנית

  כמשמעותה בחוק התכנון והבניה ומגדירה מגרשים וייעודים. 

 • תכנית ביסוס

  תכנית גוש רישום או תכנית שאישר המנהל לרישום, המשמשת בסיס להכנת תכנית חדשה.​

  ​​

  קרא עוד
 • תש"צ

  (תכנית שיכון ציבורי) – כמשמעותה בחוק רישום שיכונים ציבוריים.​

  ​​

  קרא עוד
 • תכסית

  תיאור פרטים המצויים על פני השטח.​

  ​​

  קרא עוד
 • תמונת רסטר

  תמונה מורכבת מאוסף פיקסלים​.

  ​​

  קרא עוד
 • רשת ישראל התקפה

  ​רשת בקרה כמפורט בתוספת הראשונה​

 • איזון טריגונומטרי

  ​קביעת הפרש גובה אורתומטרי באמצעות מדידה של זוויות אנכיות ומרחקים​

 • מודל גליות

  ​משטח המתאר את הגליות כפונקציה של מיקום