מידע מקצועי

קדסטר
הקדסטר עוסק בחלוקת הקרקע לגושים וחלקות, לצורך רישום מקרקעין. בתחום הקדסטר, משמש המרכז למיפוי ישראל גוף ממלכתי המרכז את פעילות...
מיפוי וממ"ג
מפ"י מופקד על קביעת מוצרי המיפוי הבסיסיים הנדרשים במדינת ישראל, לתמיכה בצרכים הממלכתיים הבסיסיים לתכנון וביצוע...
גאודזיה
מפ"י פועל כמכון הגיאודטי הלאומי במסגרת זו מנהלת חטיבת הגאודזיה את רשת הבקרה הגאודטית הלאומית המהווה תשתית לכל עבודות המדידה במדינת ישראל.

שאלות ותשובות נפוצות