סיכומי פגישות פורום קדסטר


נושאים ומועדים לפורום קדסטר

נושא הפורום​​​מועד הפורום​שעת הפורום​מפגש סגור\ פתוח​הערות: 
1. גורם המבקש להשתתף במפגש פורום, יפנה לפורום קדסטר באמצעות טופס מקוון בקישור זה​
2. תנאי להשתתפות במפגש הפורום הוא רישום למפגש. יש להירשם אצל מנהל הפורום 24 שעות לפחות טרם מועד.​​
​3. והיה והפורום יוגדר סגור, ההשתתפות לאורחים לא תתאפשר.


 
סיכום מפגש מס' (כולל קישור) ​תאריך הדיון​נושאים שנדונו​מתארחים בפורום    ​
מפגש מס' 117/03/2013​פניית מודד מוסמך יובל סטרולביץ לקבלת פטור מסימון חלוקה חדשה במטולה
פניית ציפי שיפריס מעיריית הוד השרון בעניין אי התאמה בין תצ"ר שאושרה בוועדה ובמפ"י
פניית מודד מוסמך אבנר שיאון לפטור מסימון של שפ"פ בקרית גת, גוש 1191
הצעת אירנה איטקיס לתוכנית הדרכה בקדסטר, על בסיס בקשת אמיר בר מאור בתקופת התמחותו.
אירנה איטקיס, יוסף יוסף, משה יניב​
מפגש מס' 208/04/2013​חסמים ברישום בוועדות מקומיות
נוהל מבא"ת
תקנון התוכנית המפורטת
תצ"ר בגוש 1241 , אליפסה מספר 1528/2010
תצ"ר בגוש 31613 , אליפסה מספר 1214/12
אריה פישמן​
מפגש מס' 315/04/2013​תרגיל בשחזור גבולות
מערכות בחטיבת הקדסטר
סדר יום לפורום
מפגש מס' 422/04/2013​הפיכת בנק"ל למאגר מידע קדסטרי, אמין ותקףמשה יניב​
מפגש מס' 513/05/2013​מבשרת ציון
סכסוכי גבולות
גבולות מוניציפליים
גבול העיר ירושלים
יוסי קראוס​
מפגש מס' 620/05/2013​הדפסה על מיילרים
משבצות חקלאיות
אישור תצ"ר בוועדה המקומית
עידוד שימוש בגוש א'
מפגש מס' 727/05/2013​שטחי Arab Area בתל אביב
צרוף נציג ה"ק לפורום
תת"ג
עודד ניידיק​
מפגש מס' 803/06/2013​שטחי Arab Area בתל אביב (בהמשך לפורום קדסטר 7)
נוכחות מודדים מבקרים בשלב קליטת קובצי תצ"ר בממ"ג
קביעת גבולות בהתאם לפיתוח
ייתור אישור תצ"ר של גושי רקע וגליונות מילואה בוועדות המקומיות
סריקת תצ"ר מאושרות על ידי הוועדה המקומית​
כרמלה שנצר, אליאס קויפמן, עודד ניידיק​
מפגש מס' 917/06/2013​נוכחותו של מודד מבקר בעת קליטת קובצי srv לבנק"ל
מסמך סדר פעולות לרישום אחד לכל אגד תצ"ר​
אין​
מפגש מס' 1024/06/2013​השתתפות נציג בנק"ל בפורום
נוכחותו של מודד מבקר בעת קליטת קובצי srv לבנק"ל​
יוחנן גביש​
מפגש מס' 1101/07/2013​פארק כוכב הירדן
דרום רמת הגולן​
אריה פרנק​
מפגש מס' 1208/07/2013​קליטת תצ"ר בבנק"ל על ידי מודדים מבקרים
שימוש בנקודת מהבנק"ל​
אין​
מפגש מס' 1312/07/2013​אי התאמה בין קמ"ק לתצ"ר רשומה
סריקת תיקי חישובים והמרת רשימות הקואורדינטות באמצעות OCR
שימוש בערכי נקודות אותנטיות​
אין​
מפגש מס' 1429/07/2013​גוש 1416 חלקה 49
שימוש בבנק"ל כרקע לתוכניות מתאר​
יאיר איזבוצקי, אבי שחם​
מפגש מס' 1505/08/2013​הגדרת חלקות דרך בתצ"ר בין צמתים
חלקות דרך בתצ"ר ברוחב של חלק מרוחב הדרך המתוכנן
מבצע מתרוקה​
אין​
מפגש מס' 1612/08/2013​קמ"ק מול תצ"ר או גוש מוסדר
גושי קמ"ק לאורך חוף הים​
מפגש מס' 1709/09/2013​איכות הבנק"ל בעיני המשתמש
 רישום ייעודי קרקע
בדיקת התאמת שטחים לטבלת ההקצאות או האיזון שבתוכנית המאושרת
לו"ז לאישור תצ"ר של מודדים מבקרים​
שמעון ורזגר​
מפגש מס' 1830/09/2013​תקצ"ר תכנית לצרכי רישום בהליך מקוצר
התמרה בין רשת ישראל החדשה לרשת 200​
משה פלוס​
מפגש מס' 1907/10/2013​סדר מספרים ארעיים בתצ"ר
פרטי מחוז, נפה ושם יישוב שגויים
סתירה בין גבולות גושים ותכניות לצרכי רישום​
משה פלוס​
מפגש מס' 2021/10/2013​שימוש בקמ"ק
שימוש בתת"ג​
מפגש מס' 2128/10/2013​חלקות לא מבוטלות
קביעת ערכי נקודות גבול והקלה בשחזורן בחלקות חצויות
שחזור גבולות גרפי
פיילוט תת"ג
בעיות בתצ"ר במרחב ירושלים​
אורן פוקס​
מפגש מס' 2204/11/2013​יחידת התמרה מרבית​
מפגש מס' 2325/11/2013​כללי
בית שמש גוש 90079 חלקות 14, 15
גושי שומה כפריים
תצ"ר בשטחים לא מוסדרים
הצעות לעריכת תשריט לתיקון שטח וגבולות
הצעות לעריכת גליון תצ"ר​
יוסי קראוס, חגי לייבושור​
מפגש מס' 2402/12/2013​הרחבת מערכת 79 ב'
מפת עזר להסדר​
דליה כוכבי, יואב טל, הרצל טוגנטמן​
מפגש מס' 2516/12/2013​תהליך הכנת תרש"צ
שימוש בתת"ג וקמ"ק
תאום בין פרויקטים של משהב"ש ורמ"י
קשיי היחידה לרישום מקרקעין במשהב"ש​
חגית זיו ידידיה ורינה אטינגר (משהב"ש), איברהים טאטור (רמ"י)​
מפגש מס' 2623/12/2013​כפל חתימות בתוכנית מפורטת
תצ"ר לתחנת דלק בביתן אהרון
גושי קמ"ק
גוש 8166 חלקה 110 מבוטלת​
אלדב נטוביץ', אריה פרנק​
מפגש מס' 2730/12/2013​מודדי טבעון - תצ"ר לחלקה 14 בגוש 11184​מודדי טבעון משה מריין​
מפגש מס' 2806/01/2014​ירוחם גוש 39799​אליאס קויפמן​
מפגש מס' 2913/01/2014​​חסמי רישום שנוצרים בשלב התכנון
אשדוד גוש 2061 חלקה 142
אשקלון בית חולים ברזלי
רמלה גוש 4347 חלקה 72
אשקלון גוש 1940 חלקה 64
המלצות ​​
אריה פישמן​​
מפגש מס' 3027/01/2014​דרישות סף להגשת תכנית​סרגיי זלצמן, חגי לייבושור​
מפגש מס' 3103/02/2014​הנחיות לשימוש בקמ"ק​אין​
מפגש מס' 3210/02/2014​מדידה לצרכי רישום בשיטה הפוטוגרמטרית
שימוש במיפוי פוטוגרמטרי לצורך מדידת פרטים מקוריים (אותנטיים)
שימוש בצילומי אוויר בתהליך ביקורת מפות קדסטר
מדידה מצבית מתקופות שונות​
אירנה איטקיס, דוד גלידאי, משה בנחמו​
מפגש מס' 33
מפגש מס' 3403/03/2014​בדיקת התאמת תצ"ר לתכנית​תמר ברקוביץ, ירון פלוס, קלאודיה אבלגון, יואב טל, ירון לוי, משה יניב, אלכסיי (טכניון)​
מפגש מס' 3516/03/2014​שטחי Arab Area בתל אביב (בהמשך לפורום קדסטר 8)​עודד ניידיק​
מפגש מס' 3624/03/2014​אי התאמה בין קמ"ק לתצ"ר
סווג נקודות לפי הנחיות המנהל​
אין​
מפגש מס' 3731/03/2014​אישור תצ"ר שלא בהתאם לתכנית
רישום זיקת הנאה על חלקה בשלמות​
קלאודיה אבלגון, ג'אד ג'רוש, פארס ג'השאן​
מפגש מס' 3807/04/2014​עיכוב באישור תצ"ר עקב בעיות בקמ"ק
תשריט לתיעוד גבולות​
איציק בן יוסף, סרגי זלצמן​
מפגש מס' 3914/05/2014​תובנות ראשונות בדו"ח בראשון במסגרת מחקר ההתמרות
תיקון שטחים רשומים במסגרת פעולות משלימות לקמ"ק
הערות למאמר של מיכאל קלבנוב ורונן רגב בנושא תת"ג​
גרשון שטיינברג​
מפגש מס' 4028/05/2014​תל אביב גוש שומה 6847 חלקות 174, 175 
בדיקת אי התאמות בין בסיס הנתונים של המרשם לבין הבנק"ל​
דן שריר​
מפגש מס' 4108/06/2014​המשך לדיון פורום קדסטר מס' 27 בנוגע לפנייתם של מודדי טבעון בקשר לחלקה 14 בגוש 11184
דן שריר מבקש לקבל אישור להשתמש בגוש קמ"ק שהוגשה לו בקשה לתיקון שטח
אתי קיבלה משימה בפורום קודם לברר כיצד נקבע אזור ה "Arab Area" ?​
אסיה סקזינסקי​
מפגש מס' 4215/06/2014​הגשת מפות קדסטר באמצעות טופס מקוון
נשאל, היכן ניתן לאתר חומרים לגבי אזורי ה "Arab Area" ?​
אבי שוטטרוב, משה יניב​
מפגש מס' 4315/06/2014​מדידת מצב קיים בתצ"ר
Arab Area
פיזור שטחים לא יחסי​
מודד מוסמך יאיר דוידובסקי​
מפגש מס' 4402/07/2014​הדיון התקיים בעניין סוגיות שכתב ד"ר שטיינברג בהתייחס למאמר של ד"ר קלבנוב ורונן בנושא קמ"ק שהוצג בכנס השנתי של לשכת המודדים​גרשון שטיינברג​
מפגש מס' 4516/07/2014​שיפור איכות הנתונים הגרפיים
תכולת תת"ג
רמלה גוש 5622 חלקה 8​
מודד מוסמך ברני גטניו, מודד מוסמך איציק בן יוסף​
מפגש מס' 4623/07/2014​מספור חלקות ארעיות בתצ"ר
האם נדרשת חתימת וועדה על מעלויות במסגרת אישור תצ"ר התואמת תכנית תכנוני על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה (פניית המודד יוסי כוככבי והמודד אפרים לבנברג)​
יואל שוורץ, משה פרנק​
מפגש מס' 4730/07/2014​שמירת נתוני עזר קדסטרים מחוץ לתכולת התצ"ר
חלוקת קרקע במסגרת פירוק שיתוף (המשך לפורום דקסטר 37, מקרה שפרעם שהוצג ע"י ג'אד ג'רוש).​
ירון לוי​
מפגש מס' 4827/08/2014​תכולת פרטי מדידה בתשריט בית משותף
בית אליעזר, גוש 7731 חלקה 382, שינוי גבולות חלקה לא שינוי שטחה​
מפגש מס' 4903/08/2014​פירוק שיתוף, האם התהליך הנו קנייני בלבד או גם תכנוני? נדרש שהתשריט יהיה תואם לתכנית? מהי תכנית​

גילי קירשנר, יואל שוורץ, הייתם שאהין

מפגש מס' 5010/09/2014​ביקורת שדה ע"י מודדים מבקרים
הערות ביסוס בתצ"ר
מרכז התמרות- האם ההתמרה תאושר ע"י צוות ממחלקת חישובים או כחלק מתהליך ביקורת של מפת קדסטר?
תיקוני תצ"ר גובלות וכן תצ"רים שהתיישנו​

יוחנן גביש​

מפגש מס' 5117/09/2014​קמ"ק בלהבים גושים 100411-5​

איתן גלבמן, לאוניד צ'רניאק, אירנה איטקיס, ברני גטניו, דובי כץ, איציק בן יוסף, לנה כהן גצילביץ', לאה רוז, שאוגן ביבארס​

מפגש מס' 5201/10/2014​תאימות תצ"ר לתכנית תכנונית​

אריה פישמן​

מפגש מס' 5329/10/2014​תצ"ר שהוכנה על בסיס "תצ"ר שולחנית"
סייגים לשימוש בתצ"רים שהוכנו על בסיס חומר לא מהימן דיו (כגון תצ"ר "משולחנית")
הנגשת נתוני עזר שאינם קיימים במערכות מפ"י
אי אחידות במכירת תוצרי מפ"י​

יואל שוורץ, היית'ם שאהין, לילך טינסקי

מפגש מס' 5405/11/2014​

ניר עקיבא משק 26
אישור תצ"ר בהתאם לתשריט חלוקה שאושר​

רוני אלון​

מפגש מס' 5519/11/2014​סתירה בנתוני קדסטר באזור משמר הירדן בקעת בית שאן
הצגת גושי שומה בשרת המפות
שימוש לא נכון בנתוני הבנק"ל - הוצג ע"י אריה פרנק
שימוש לא נכון בנתוני הבנק"ל - הוצג ע"י שמעון​

אריה פרנק​

מפגש מס' 56

25/11/2014​סתירה בנתוני קדסטר בעיר רמת גן גוש 6180
סתירה בין נתונים מפנקס שדה לגיליון שדה בהקשר לרוחב דרכים / מתרוכות​

המודד נתן וקס, אנה רוזנברג​

מפגש מס' 5703/12/2014​סתירה בנתוני קדסטר בעיר גבעתיים גוש 6161
מדיניות גביית תשלום בגין ביקורת תת"ג
פרסום נושאי פורום קדסטר ופרוטוקולי הפורום באתר האינטרנט המשרדי
קליטת כוח אדם בתי תוכנה לאגף תצ"ר
היערכות אגף ה"ק למעבר לחני"ת​
המודד חוסאם מסארווה​​
מפגש מס' 5828/12/2014​קבלת מספרי אליפסה באמצעות מערכת תלתן (טופוקד)
שינויים בפורמט מפת הקדסטר
תיאור חלקות עודף
דרישה לגיליון שדה בתהליך ההסדר​
מפגש מס' 5914/01/15​​כפר שמריהו, תת"ג לגושים 665,666​אירנה איטקיס, איציק בן יוסף, לאופר ראובן, משה וינברג​​
מפגש מס' 60

28/01/15

טבעון - אי התאמות בקדסטר

משה מריין-מודדי טבעון

מפגש מס' 61​04/02/15​מכירת ​תצ"רים בסטטוס כשרות לרישום או פגות תוקףיוסף יוסף, חגי לייבושור, מיכל גרינברג, סרגיי זלצמן, אולגה סנה, היית'ם שאהין, יואב טל, ירון לוי​
מפגש מס' 62​12/02/15​שימוש בבנק"ל כמידע קדסטרי חוקי אחיד​מיכל גרינברג​
מפגש מס' 63​25/02/15​רישום מידות חזיתות במפת קדסטר​מודד מוסמך דן שריר, משה יניב, אבי שוסטרוב​
מפגש מס' 64​04/03/15​גני עם, גוש 6449 חלקה 172ניקולא ג'מאליה, נתן וקס​
מפגש מס' 65​11/03/15​תיקון תצ"ר​אין​
מפגש מס' 66​18/03/15​חתימת מודד ואישור תצ"ר והפקת תצ"ר מהבנק"לאין​
מפגש מס' 67​25/03/15​תצ"ר שסורבה לרישום לאחר שקיבלה כשרה לרישום ואושרה ע"י הוועדה לתכנון ובניה​אין​
מפגש מס' 6801/04/15​שינויים מוצעים במפרט חני"ת​משה יניב, אבי שוסטרוב​
מפגש מס' 69​15/04/15​נתונים שמודדים מבקשים לרכוש ממפ"י​יואב טל, מיכל גרינברג, אולגה סנה, אסיה סקזינסקי, ירון לוי​
מפגש מס' 70​29/05/15​אישור יו"ר ועדה לתכנון ובניה על גבי תכנית​ישי חפץ​​
מפגש מס' 71​03/06/15​תכנית לצורכי רישום במשבצת חקלאית בישוב פארן, גוש 39083 תצ"ר 355/14
דרור בן נתן, ברני גטניו ומשה פלוס​
מפגש מס' 72​01/07/15​קביעת סדרי עדיפות בביקורת תצ"רים​גילי קירשנר​
מפגש מס' 73​16/07/15​עבודות קמ"ק בשטחים מבונים​אין​
מפגש מס' 74​22/07/15​ניהול תורים של ביקורת מפות קדסטר​אין​
מפגש מס' 75​12/08/15מסירת מידע לגבי מקרקעין שנמצאים בהליך הסדר​גילי קירשנר​
מפגש מס' 76​19/08/15​הצגת דו"ח מסכם של צוות עבודה לבחינת הנחיית מנהל 1/2013 לסיווג נקודות גבול​אין​
מפגש מס' 77​02/09/15​תכניות לצרכי רישום בישוב גבעת יואב​גיל מועלם, קובי לאפר​
מפגש מס' 78​07/10/15​תכולת חבילת נתוני תכנית ההגשה מקוונת​אין​
מפגש מס' 79​11/11/15​תת"ג כפר שמריהו - הנוריות​ירון פלוס, ברני גטניו, איציק בן יוסף, דובי כ"ץ​
מפגש מס' 80​19/11/15​רשת בקרה משלימה​אין​
מפגש מס' 81​08/12/2015​דוגמת מפות תהליך הסדר קרקעות​גיורא יצחקוב, דני רייסקי, משה יניב​
מפגש מס' 8206/01/2016​​גוש 6916 חלקות 80, 79 אי התאמה בין מידות​מודד מוסמך שאול חפץ וישי חפץ
מפגש מס' 83​13/01/2016​שינויים במפרט חני"ת​ערן קינן, משה יניב, יואב טל, ירון פלוס​
מפגש מס' 84​03/02/2016​הצגת נתוני מפות קדסטר בטופוקד​ערן קינן​
מפגש מס' 85​10/02/2016​יישוב קלחים - תצ"ר במסגרת משבצות חקלאיות​יעקב אלבגלי, ברק גרונר​
מפגש מס' 86​09/03/2016​תצ"ר רישום ראשון​יוסי קראוס, חגי לייבושור​
מפגש מס' 87​16/03/2016​דוגמת מפות תהליכי הסדר קרקעות​ערן קינן, משה יניב, דני רייסקו​
מפגש מס' 88​23/03/2016​רשת בקרה משלימהמשה רוזנבלום, מרינה קוזקוב, חגי רונן, אלנה רוחלין​
מפגש מס' 89​30/03/2016​רשת בקרה משלימה​משה רוזנבלום, מרינה קוזקוב, חגי רונן, אלנה רוחלין, עומר בר​
מפגש מס' 90​13/04/2016​מבשרת ציון - אי התאמה בין הקדסטר למצב הקיים​חגי לייבושור​
מפגש מס' 91​18/05/2016​תקנה 16 בתקנות המדידות 201​ורדה סובול, דן שריר​
מפגש מס' 92​01/06/2016​גוש 30366, חלקות 21, 22​איתן גלבמן, תאופיק ג'בארה, אברהם ארנסטר, משה רוזנבלום, חגי רונן, אלנה רוחלין​
מפגש מס' 93​09/06/2016​רקע קדסטרי בתכניות בנין עיר​יוסף עואד, אלדב נטוביץ'​
מפגש מס' 94​06/07/2016​הערות שהתקבלו לתקנות המדידות 2016אין​
מפגש מס' 95​27/07/2016​מפרט חני"ת, תקנות והנחיות מנהל חדשות​אורן פוקס, מיכאל קוטלישור​
מפגש מס' 9607/09/2016​חתימה דיגיטלית על מפות קדסטר​אין​
מפגש מס' 97​29/09/2016​תצ"ר 1423-1424 בגוש 1936​אבנר ואיתמר שיאון​
מפגש מס' 98​26/10/2016​מפות דוגמה לפסקי דין ולתיקון לפי סעיף 97 ב' לפקודת ההסדר​ערן קינן, גיורא יצחקוב, דני רייסקי​
מפגש מס' 99​29/11/2016​טבלאות שטחים בתשריטי תכניות מפורטות​מודד מוסמך אריה פרנק​
מפגש מס' 100​06/12/2016​סקירת מאה מפגשי פורום קדסטר​יוחנן גביש, גילי קירשנר, יוסף יוסף, הייתם שאהין, חגי לייבושור, סרגיי זלצמן, גילה דרושקביץ, ניקולא ג'מאליה גליה גרצ'ניקוב, עודד ניידיק​
מפגש מס' 101​03/01/2017​תנאים למתן סיווג 1 לנקודות גבול​אין​
מפגש מס' 102​23/01/2017​נקודות גבול מחלקות שצמודות לחלקות המטופלות במפת קדסטר ושאינן נדרשות להגדרת החלקות בטיפול​רונן רגב, יואב טל, מרק ישראל​
מפגש מס' 103​24/04/2017​טיוטת הנחיית המנהל להתמרת קואורדינטות לרשת תקפה​מרינה קוזקוב, חגי רונן, אלנה רוחלין, עומר בר, עמנואל פולק​
מפגש מס' 104​09/05/2017​גוש 7460 חלקות 2,9​שאול חפץ, ישי חפץ​
מפגש מס' 105​04/07/2017​

1. קמ"ק - פרויקט מחקר באשקלון

2. בחינת הצורך בהתמרה מרשת ישראל החדשה לרשת ישראל התקפה

3. ויזואליזציה של קדסטר מודרני בשכבת הקדסטר​

מודד מוסמך משה פלוס​
מפגש מס' 106​28/08/2017​תל אביב-יפו רחוב לבונטין, גוש 7445 חלקות 1-5​שאול וישי חפץ
​מפגש מס' 107​22/11/2017​אופן קביעת שטח בחלקת הסדר​​אין
​מפגש מס' 108​​02/01/2018​מידע קדסטרי בשטחים לא מוסדרים​חגי לייבושור, אבי פטיק
​מפגש מס' 109​​06/02/2018​שחזור גבולות בישוב עזריקם​מרינה קוזקוב, עומר בר, ברני גטניו, איציק בן יוסף, רוני נשר, דוב כץ, חגי כספי, לביב חלבי
​מפגש מס' 110​​12/02/2018​אי התאמות בחומר ביסוס בגוש 6410 חלקה 55​משה רוזנבלום, חגי רונן, אלנה רוחלין, מאיר מלין
מפגש מס' 111​​24/04/2018​סוגי מסמכים חדשים בתצפית/טופוקד​​מר דב כץ, גב' אולגה סנה, מר חגי לייבושור
מפגש מס' 112​11/07/2018​ביסוס מידע היסטורי ועדכני במזרח ירושלים​עינת סלומון, חגי לייבושור, אליאס קויפמן, רוקסן פולופ
מפגש מס' 113​​08/08/2018​אחריות מודד מול ההנחיות משולחן המנכ"ל ​אלדד נטוביץ מחברת "חץ הצפון"​
מפגש מס' 114​18/10/2018​אי התאמות בגבול בין גושים 5606 , 5609 ו 434​​יאיר נחמיאס, עו"ד אריאל רוט, עופר קורל, אוראל סולטן, דני רייסקי
מפגש מס' 115​25/12/2018​גבול חלקות 17,  18 גוש 38205 , ערד​בנימין גילת, רינה גילת, אליאס קויפמן, דני רייסקי
​מפגש מס' 116​21/02/2019​הפרש לא מותר בין שטח רשום ומחושב בגוש 100231/2​אליאס קויפמן, מיכאל ויינשטיין
​מפגש מס' 117​26/03/2019​אי רישום החלוקה ע"י ר"פ בזמנו בגוש 7067 חלקה: 1 , בהתאם לפסק דין​ליטל אגאג'ני - אחראית הסדרי קרקע, קאסם סלאלחה - ממ מנהל מחלקת מדידות.
מפגש מס' 118​26/03/2019​סתירה בנתוני תצ"ר לצורך הכנת תצ"ר - איחוד וחלוקה​אוהד בן נתן, דרור בן נתן
מפגש מס' 11908/04/2019​חזור גבולות בגוש 6182 חל: 481, 480​​​תאופיק ג'אברה, מג'די חביב
מפגש מס' 120​​01/07/2019​שחזור גבולות בגוש 6206 חלקה: 28​שאול וישי חפץ​
​מפגש מס' 121​ ​02/07/2019​רקע קדסטרי לתוכניות מפורטות לפרויקט המטרו​אלדב נטוביץ',אייל רונן- משרד "חץ הצפון", קרן בנימין- משרד עופר סלעי
​מפגש מס' 122​16/04/2020​רחובות - שחזור גבולות בגוש 3702 חלקה : 58​יגאל גדסי, יאיר דוידובסקי, אלון פרסר
​מפגש מס' 123​13/05/2020​כפר סבא -שחזור גבולות בגוש 7621 חלקה : 305​אדר' גיא עזריאלי, מודד מוסמך אייסר בדיר​
מפגש מס' 124​​02/06/2020גוש 8550 חלקה 16​​חוסיין עבד אל חלים
​מפגש מס' 125​​06/07/2020​​גוש 6420 חלקה : 3קואורדינטות של נקודת גבול גוש 6420 חלקה: 30​מיקי סולם
​מפגש מס' 126​​25/08/2020​חלקות רשומות בכפר אז"ר​ברני גטניו, איציק בן יוסף, דב כץ, נטליה קובלצ'וק
מפגש מס' 127​​22​/10/2020​התייעצות בשחזור גבולות החלקות 115,116 בגוש 6204​יאיר דוידובסקי , אלון וידר , נתן שלסינגר
​מפגש מס' 128​​28/10/2020​התייעצות בשחזור גבולות החלקות 117 בגוש 557​מודד משה אורטס
מפגש מס' 129​29/10/2020גוש 3850 , חלקות 15,17,21,22,23 ​יאיר דוידובסקי , אלון וידר
מפגש מס' 130​​17/11/2020​גוש 1937 חלקה 234 אשקלון​איתמר שיאון – מודד מוסמך 1537 ,שירה תלש שוכן
מפגש מס' 131​26.11.2020​תיקון שטחי החלקות 31, 45 ו 50 בגוש 2193​שירה תלש (לשכה משפטית)
מפגש מס' 132​07.12.2020​גוש 6167​ בתל אביב​כוכבית ברק, סאלח באדר, ולדימיר גוטניק
מפגש מס' 133​30.12.2020​רמת השרון, גוש 6793 חלקות 41 ו 43​מודדים מוסמכים: אורי חן ציון, אמיר ממשרדו של חוסאם מסארוה, יהודה פרוינד. עו"ד אסף שטרן

​