רשימת המודדים

רשימת המודדים מציגה את כל המודדים המוסמכים לפי הפרוט הבא:

1.     מודדים בעלי הרישיון בתוקף – בצבע כחול.

2.     מודדים שרישיונם אינו בתוקף בצבע אדום. כאשר הסיבה היא השעיית רישיון לתקופה יצויין תאריך סיום ההשעיה.

3.     מודדים מבקרים, שמנהל המרכז למיפוי ישראל האציל עליהם את הסמכות לבצע ביקורת מפות קדסטר.

4.     פרטי מודדים (כתובת, טלפון, דוא"ל ועוד), למודדים שאישרו את הצגת פרטי הקשר שלהם באתר.

5.     מודדים שנפטרו לא מופיעים ברשימה.


ניתן לבצע חיפוש של מודדים לפי שם פרטי, שם משפחה או מספר רישיון.

מודד שמעוניין לעדכן פרטים או לאשר את הצגת פרטיו באתר, מתבקש למלא טופס עדכון פרטי מודד​​.​

שגיאפילין1417SILלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

זיושרגאי1406ZSHלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

יוליהסלסנקו1466IULלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

עומרסרחאן938OSRלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

שריףריאן1400SRAלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

איריתבקר פרץ1385IBEלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

אירינהפונומריוב1489ERPלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

דניאלחי800DHIלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

פקרינימר887FNIלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

ואילחבשי962VHBלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

ורדחוראוי1484WAHלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

דניאלשמוקלר374DSMלא

אותיות מודד: DSM

מודד מבקר: לא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

שם משרד: שמוקלר דניאל

כתובת משרד: שד עמנואל הרומי 16 תל אביב -יפו

דואר אלקטרוני: daniel38@012.net.il

שנת קבלת רשיון: 1970

טלפון במשרד: 03-5241907

טלפון נייד: 052-2563049

פקס: 03-5243918

נסריןגרזוזי1079GRNלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

נטליהקובלציוק1533NKOלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

אירנהאיטקיס1540IITלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף